Konferencje wojewódzkie | Krajowy program Wieś Plus
Konferencje

   W ramach wzmocnienia budowanych struktur na terenach wiejskich opartych na 43 000 Ambasadorów rozmieszczonych po jednym w każdej wiosce na zasadzie wyłączność, rozpoczął tworzenie fizycznych struktur w oparciu o szefów województw i szefów powiatów.

   Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Ambasadorzy Programu Wieś Plus działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie naszego kraju i popularyzacji idei Wieś Plus. Prowadzą oni działania informacyjne i edukacyjne na swoim terenie, zachęcając do aktywności społecznej i gospodarczej na wsi. W ramach swoich działań otrzymują profity wynikające z obrotu towarowego, który został wygenerowany w wyniku ich działań.

   Rozwijanie fizycznych struktur wojewódzkich ma za zadanie organizowanie spotkań na szczeblu każdego z 16 województw dla Ambasadorów, aby ich wspierać w działaniach, jakie przeprowadzają na swoich terenach. Spotkania te odbywają się systematycznie w poszczególnych województwach według ułożonego harmonogramu, aby była odpowiednia koordynacja. Spotkania takie dla uczestników wnoszą mnóstwo korzyści. Można je porównać do klubów biznesowych.

  • Celem przewodnim spotkań jest nawiązywanie kontaktów biznesowych w danym rejonie. Spotkania twarzą w twarz ludzi dają większe efekty, gdyż ludzie się wzajemnie widzą w realu i lepiej poznają.
  • Szukanie kontrahentów i zarabianie na redystrybucji tych towarów poprzez tworzone Wiejskich Punktów Handlowych.
  • Umożliwienie robienia grupowych zakupów produktów, na które jest zapotrzebowanie przez klientów wsi, Ambasadorów projektu.
  • Dają niesamowitego kopa i motywację do działania. Na takich spotkaniach można zobaczyć duży potencjał Programu Wieś Plus, gdyż przybliżają ideę całego Krajowego Programu Wieś Plus.
  • Propagowanie naszej Telewizji Wieś TV, jako ważnego medium opiniotwórczego.
  • Pozyskiwanie reklamodawców do całego Programu, które mogą zaoferować całej społeczności wiejskiej ciekawe i atrakcyjne towary i usługi w bardzo dobrych cenach.
  • Spotkania te stanowią ważne forum dla wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń oraz umożliwiają nawiązywanie kontaktów między ambasadorami.
  • To okazja do omówienia bieżących spraw i nakreślenie kierunku dalszych działań związanych z Programem Wieś Plus.
  • Omawiane są różne tematy związane z działaniami Ambasadorów oraz z funkcjonowaniem Programu Wieś Plus, jako całością.
  • Uczestnicy spotkania wymieniają się wizytówkami i nawiązują kontakty biznesowe oraz współpracę na wielu poziomach.

   W obecnej chwili, jako młoda forma na budujących się strukturach zorganizowaliśmy już dwa tego typu spotkania. Jedno na Podkarpaciu, drugie w Wielkopolsce. Oba spotkania zakończyły się dużym sukcesem i zadowoleniem wszystkich zebranych uczestników począwszy od sponsorów spotkania, Ambasadorów, szefów województw po zaproszonych gości, którzy w większości podejmują współpracę w ramach Programu Wieś Plus.

   Budujemy także struktury powiatowe, w niektórych województwach są one już utworzone. Na szefów województw zostali wybrani aktywni ludzie, chętni do działania. Budowa struktur wojewódzkich ma ściśle wiązać się z ruchem towarowym. Równorzędnie z powoływaniem struktur wojewódzkich otwieramy 2000 WPH.

   Na spotkaniach w pierwszej kolejności mają możliwość zaprezentowania siebie sponsorzy oraz kontrahenci, Ambasadorzy danego regionu, Chodzi o to, aby każdy miał kilka minut zaprezentowania się, następnie dyrektorzy działów i pozostali uczestnicy. Jest także możliwość przedstawienia się online.

   To forma klubu biznesowego, gdzie spotkania takie pozwolą tworzyć alianse biznesowe pomiędzy uczestnikami takich wojewódzkich spotkań. Spotkania są organizowane dla określonej liczby ludzi, najlepiej, gdy jest to grupa w zakresie od 50 do 150 uczestników. Optymalnie to 100 uczestników na spotkaniu. Spotkania mają charakter lekko biznesowy i elitarny.

   W tabelce poniżej wykaz organizowanych konferencji wojewódzkich:

Data/godzina Województwo Link Adres