Mieszkańcy wsi | Krajowy program Wieś Plus

Dla mieszkańców wsi

Krajowy Program Wieś Plus to ogólnopolski projekt społeczny, którego celem jest aktywizacja mieszkańców wsi poprzez inicjatywy mające na celu: stworzenie naturalnej wymiany handlowej między wsią i miastem, aktywizację osób w zakresie gospodarności, oszczędzania, innowacyjności, edukacji i zdrowia.

Otwórz wiejski punkt handlowy

Dzięki sieci Ambasadorów Wieś Plus, którzy będą wybrani w każdej wsi, pragniemy mieć bezpośredni kontakt z Państwa społecznością lokalną, i znać Wasze potrzeby. Pomagać w codziennym życiu poprzez między innymi: platformę on-line wymiany produktów i usług (Wiejski Targ), sieć punktów sprzedaży produktów (Paszopunkty), programy oszczędnościowe, ochronę prawną oraz inne formy wsparcia społecznego.

Być może nie ma jeszcze w Państw wsi naszego Ambasadora. Zapraszamy wtedy do zgłoszenia swojej kandydatury. Więcej informacji o korzyściach płynących z bycia Ambasadorem Wieś Plus znajdziecie tutaj.


Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie