Dla Firm i Instytucji | Krajowy program Wieś Plus

Krajowy Program Wieś Plus został zainicjowany z myślą  o mieszkańcach wsi w zakresie ich aktywizacji,rozwoju, upowszechniania przedsiębiorczości oraz znoszenia barier ekonomicznych, organizacyjnych jak również   dostępu do dóbr kultury, edukacji oraz opieki zdrowotnej.

Naszym celem jest pozyskanie w każdej wsi na wyłączność Ambasadora Programu Wieś Plus, który zna potrzeby swojej lokalnej społeczności i pomaga w jej rozwoju. Według naszych przewidywań w połowie 2023 roku nasza struktura Ambasadorów powinna obejmować  minimum ⅓  powierzchni Polski.

Wieś Plus to szansa dla przedsiębiorców w dotarciu ze swoją ofertą do ponad 15 milionów  osób zamieszkujących obszary wiejskie, pracujących oraz świadczących usługi na wsi a także zajmujących się produkcją roślinną, zwierzęcą i przemysłową.

Dziś wieś to nie tylko rolnicy ale także osoby, które przeprowadziły się z miast. Na obszarze prawie 90% Polski usytuowanych jest ponad 43 tysiące wsi, które zamieszkuję ponad 15 mln osób (ponad 43% całego społeczeństwa).

Krajowy Program Wieś Pus posiada unikatowe i skuteczne narzędzia komunikacji i promocji skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców na wsi. Atutem jest możliwość zarówno organizacji spotkań i wystąpień bezpośrednich, plakatowanie wybranych wsi, kampanie reklamowe online oraz w powstających Paszo Punktach czy we własnej telewizji Wieś TV, a także sprzedaż bezpośrednia produktów i usług poprzez zaangażowanych i aktywnych Ambasadorów Wsi.

Umożliwiamy precyzyjne i skuteczne dotarcie do mieszkańców wsi, ograniczamy koszty promocji, budujemy trwałe relacje biznesowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośredni pod numerem +48 602-601-800 lub kontakt z Ambasadorem danej Wsi.